banner banner banner

เรื่องย่อ

มิซึกินักเรียนที่ย้ายมาถูกเพื่อนร่วมชั้นรังแกอย่างโหดเหี้ยม อย่างไรก็ตามเธอสามารถรักษาความสงบของเธอได้เสมอ คิริเอะซึ่งถูกทรมานเช่นกัน สนใจมิซึกิและปรารถนาเธอ ทั้งสองสนิทกันมาก ความวิกลจริตจึงบังเกิด

Soundtrack(T) HD
0 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close

close

close banner

close banner