banner banner banner

เรื่องย่อ

เมื่อประกันไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายหัวใจของลูก ชายชนชั้นแรงงานคนหนึ่งจึงก่อเหตุจับทุกคนในห้องฉุกเฉินเป็นตัวประกันจนกว่าหมอจะยอมผ่าตัดให้ลูกชาย

Thai HD
0 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close

close

close banner

close banner